Σκοποί

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
 1. Η σίτιση αδύναμων και ανήμπορων ατόμων που χρήζουν ηθικής και υλικής συμπαράστασης. 
 2. Η εξασφάλιση  αξιοπρεπούς  διαβίωσης και γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, χρονίως πασχόντων, αλλά και ατόμων με αναπηρίες. 
 3. Η συμπαράσταση των συγγενών των περιθαλπομένων, με σκοπό την απρόσκοπτη ενασχόλησή τους με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 
 4. Η υλική και ηθική συμπαράσταση οικογενειών.
Τα μέσα με τα οποία προωθούνται οι σκοποί του Συλλόγου είναι:
 1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για θέματα που αφορούν την αλληλεγγύη. 
 2. Η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού. 
 3. Η προβολή του έργου του Συλλόγου για την προσέλκυση νέων εθελοντών. 
 4. Η δημιουργία προγραμμάτων ηθικής στήριξης και συμπαράστασης για τα περιθαλπόμενα μέλη του. 
 5. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους ηλικιωμένους 
 6. Η οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου.
 7. Η οργάνωση εκδηλώσεων για την χρηματοδότηση των σκοπών του Συλλόγου. 
 8. Η δημοσίευση άρθρων και η συμμετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας και πληροφόρησης.