Επικοινωνία

Μπορείτε να καταθέτετε τις προσφορές σας στο λογαριασμό της ALPHA BANK με αριθμό IBAN: GR2701207430000000087017389

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σύλλογό μας στα παρακάτω τηλέφωνα: 2253022380, 2253022158

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το σύλλογο, στέλνοντας e-mail στη διεύθυνση: myrskiad at gmail.com