Προγράμματα

Το ΣιτίΖω συμμετείχε από το 2014 έως το 2019 σε διάφορα προγράμματα:

  1. Συμμετείχε ως φορέας σε μια από τις δράσεις το προγράμματος "Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή" που παρέχεται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους. Το Σιτίζω (ως φορέας) του προγράμματος "δωρεάν διανομής οπωροκηπευτικών", παρέλαβε από την επιτροπή Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Λεσβου, ροδάκινα, ακτινίδια, πορτοκάλια και μανταρίνια, για δωρεάν διανομή σε άπορα άτομα και οικογένειες.

  2. Ήταν φορέας υλοποίησης του Εθνικού προγράμματος "Δωρεάν Διανομής Ρυζιού Parboiled σε απόρους της χώρας 2014" του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος παρέλαβε το ΣιτίΖω, ρύζι για τις ανάγκες του.

  3. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου με τη δράση της "Χορήγηση τροφίμων σε άστεγους και άτομα που οι συνθήκες διαβίωσης δεν εξασφαλίζουν καθημερινή σίτιση και διατροφή" στέλνει στο ΣιτίΖω τρόφιμα για να διανεμηθούν σε άτομα που τα έχουν ανάγκη.