Σκοποί

Οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η σίτιση αδύναμων και ανήμπορων ατόμων που χρήζουν ηθικής και υλικής συμπαράστασης.

 2. Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και γενικότερα η βελτίωση της ποιότητας ζωής μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, χρονίως πασχόντων, αλλά και ατόμων με αναπηρίες.

 3. Η υλική και ηθική συμπαράσταση οικογενειών.

Προετοιμασία του φαγητού στην κουζίνα του Σιτίζω

Τα μέσα με τα οποία προωθούνται οι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 1. Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για θέματα που αφορούν την αλληλεγγύη.

 2. Η συνεργασία με άλλους φορείς για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού.

 3. Η προβολή του έργου του Συλλόγου για την προσέλκυση νέων εθελοντών.

 4. Η δημιουργία προγραμμάτων ηθικής στήριξης και συμπαράστασης για τα περιθαλπόμενα μέλη του.

 5. Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλησης και ψυχαγωγίας για τους ηλικιωμένους

 6. Η οργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τη σύσφιξη των σχέσεων των μελών του Συλλόγου.

 7. Η οργάνωση εκδηλώσεων για την χρηματοδότηση των σκοπών του Συλλόγου.

 8. Η συμμετοχή σε δίκτυα επικοινωνίας και πληροφόρησης.


Μουσική βραδιά για τους φίλους του ΣιτίΖω